Uitslag prijsvraag bekend! Results competition known!

Beste prijsvraagdeelnemer,

Dank voor uw deelname! Helaas heeft niemand drie of alles zes de orgels juist geraden. Maximaal zijn er twee orgels juist geraden. Ook al een hele prestatie! Daarom willen we graag één eerste album verloten onder degenen die er twee juist hadden.
En de winnaar is geworden: Henrik West. Gefeliciteerd! Wilt u ons uw adresgegevens mailen? Begin volgende week sturen wij de CD’s naar u toe.
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om bekend te maken welke orgels we hebben uitgekozen voor onze Bach-serie. Behalve het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in Alkmaar hebben we de volgende zes orgels op ons lijstje staan:

1. Garrels-orgel, Nicolaaskerk, Purmerend
2. Wagner-orgel, Nidarosdom, Trondheim
3. Hinsz-orgel, Martinikerk, Bolsward
4. Hinsz-orgel, Grote Kerk, Harlingen
5. Flentrop-orgel, Katharinenkirche, Hamburg
6. Silbermann-orgel, Dom, Freiberg

Wilt u de complete serie hebben, schrijft u zich dan vandaag nog in op http://www.dmp-records.nl/schrijf-nu-in-subscribe-now, mocht u dat nog niet gedaan hebben. U vindt daar informatie over het project en de voordelen van inschrijving. Deze week rollen de CD’s van de (druk)pers. Begin volgende week kunt u de CD’s al in huis hebben! Maandag gaan ze op de bus.

Hartelijke groet,

Pieter van Dijk &
Daniël van Horssen

 

Dear competition participant,

Thanks for your participation! Unfortunately nobody guessed three or six organs correctly. Maximal two organs were guessed well. Also a great achievement! That’s why we like to give one first album by lottery to one of those who guessed two organs correctly.
And the winner is: Henrik West. Congratulations! Would you like to send us your address? In the beginning of next week we will send you the CDs.
We also like to use this opportunity to reveal the organs we have chosen for our Bach-series. Except for the Van Hagerbeer/Schnitger organ in Alkmaar, we have the following six organs on our list:

1. Garrels organ, Nicolaaskerk, Purmerend
2. Wagner organ, Nidarosdom, Trondheim
3. Hinsz organ, Martinikerk, Bolsward
4. Hinsz organ, Grote Kerk, Harlingen
5. Flentrop organ, Katharinenkirche, Hamburg
6. Silbermann organ, Dom, Freiberg

Would you like to have the complete series, subscribe yet today via http://www.dmp-records.nl/schrijf-nu-in-subscribe-now, if you haven’t done it. There you will find information about the project and the advantages of subscription. This week the factory will be finished with the CDs. They could be in your possession later next week! They will be sent on Monday.

With kind regards,

Pieter van Dijk &
Daniël van Horssen